top of page
Screenshot 2024-03-17 at 15.45.15.png

Atea 

Idag spelar belysning en integrerad del av arkitekturen – vilket gör att strukturella linjer kan återskapas och utrymmen omdefinieras. Under de senaste åren har ljuskällor och utrustning genomgått en stor teknisk utveckling vad gäller prestanda och ekonomi. Nya utvecklingsmetoder tillgängliga för designers har också revolutionerat arbetsmetoder och produktionskapacitet. Dag efter dag integrerar Atea dessa nya verktyg i sin strävan att förena estetisk forskning med teknik inom belysningssammanhang.

  • Facebook
  • Instagram
  • Yelp
bottom of page